Sildenafil ne demekPfizer ila firmas tarafndan piyasaya sürülen bu ilacn etken maddesi sildenafil sitrattr. Tadalafil kullanmadan önce, potansiyel adan tehlikeli etkileimleri önlemek iin purchase cialis online 911 beraberindeki herhangi bir ila veya hastalk reeteyi yazan doktorla konuulmaldr. La, Amerika Birleik Devletleri'ndeki Gda ve la Dairesi'nin (Food and Drug Administration, FDA) onayn 1998'de almtr. Lk yorum yapan siz olun).

La alndktan sonra 30-60 dakika ierisinde etkisini göstermeye balar. Dört saatten uzun süre ereksiyon yaayan kiiler acil servise gitmelidirler ünkü bu durum penise zarar gelmesiyle sonulanabilir. La klinik deneylerde test edildiinde baz erkek hastalar ilgin bir yan etki bildirdi. Bu hastal olan kiiler akcierlerde kan dolam eksikliinden mustaripteriler, yorgunluk ve nefes darl gibi sorunlar yaarlar. Bu kimyasal vücudun eitli bölgelerindeki kan damarlarnn rahatlamasna destek olur.

Sertleme bozukluu, iktidarszlk, birok erkei etkiler ve hem fizyolojik hem de psikolojik bir dizi etmene baldr. Penil ereksiyonlarn sklnda ve kuvvetinde art yaadlar. Viagra ne ie yarar? Sertleme bozukluu üzücü bir durum olabilir ve kayda deer ölüde kaygya neden olur. Bu durumlar, kan damarlarn geveterek tedavi eder.

Sildenafil ne demek, nedirViagra'nn etken maddesi olan sildenafile kar alerjisi olanlar, nitrat ierek ilalar kullananlar, riosiguat etkin maddeli bir ila kullananlar, non-arteritik aterior iskemik optik noropati hastalna sahip olanlar, retinitis pigmentoza gibi goz hastalklarna sahip olanlar, baz kalp ve tansiyon hastalklarna sahip kimselerle. Yan etkiler doz yükseldike artmaktadr. Baz hastalarda, ila almak akcierlerin ald kan miktarn artrabilir ve hastalar daha az belirtiler yaar. Ieren bitkiler, 100 mg, zararlar, yan etkileri, fiyat, sitrat, nedir, ila, dosage, 20 mg, over the counter, price, 100mg, citrate 100mg, generic, side effects).

Ba dönmesi riskini azaltmak iin yatar pozisyondan dikey pozisyona geeceiniz zaman yava hareket ediniz. La ancak cinsel uyarm meydana geldiinde ie yarar ünkü siklik (döngüsel) GMP sadece o zaman mevcuttur. Sildenafilin esas kullanm sertleme bozukluu olan hastalar tedavi etmektir. Bu sayfa ait yorum bulunamad. Ereksiyonun gerekleebilmesi iin ila tek bana yeterli deildir, ayn zamanda cinsel uyarlmann da salanmas gerekir. Lacn etkisi kiiden kiiye göre deiiklik gösterse de genellikle yaklak 4-5 saat kadar sürer.

Baz durumlarda 25 mg yeterli olurken baz bireyler doktor kontrolünde maksimum doz olarak belirlenen 100 mg' kullanabilir. Ba dönmesi, ba ars, yüzde kzarma ve mide bulanmas sk rastlanan ve hafif yan etkilerdir. Yan etkileri, viagra kullanan kiilerde vücudun dier bölgelerinde de atardamarlarda genilemeler olacaktr. Yakn zamanda, baz aratrmaclar sildenafilin, yüksek irtifaya kan baz kiilerin akcierlerinde sv toplanmasna yol aan durumdan, yüksek irtifa pulmoner ödemi olan hastalarn tedavisinde de etkili olabileceini ileri sürdüler. Bu yan etkiler kötüleirse mutlaka doktora danlmaldr.

Viagra Nedir, Nasl Kullanlr ve Yan Etkileri

Birok hasta sildenafili sorunsuz alabilse de baz hastalar bu ilala tedavi iin iyi adaylar deillerdir. Bu, sürdürülebilir bir ereksiyon salar. Ciddi damar sorunlar olan erkeklerde Viagra etkin olmayabilir. NO, atardamar duvarlarnn genilemesini salayan siklik guanozin monofosfat cialis interactions on dogs (sGMP) yapmn uyarr.

Pfeizer'da alan Andrew Bell, David Brown ve Nicholas Terrett isimli bilim insanar tarafndan bulunmu ve Pfeizer ila firmas tarafndan 1998 ylnda piyasaya sürülmütür. Kan akmndaki bu kontrol, süngersi dokudaki endotel ve sinir hücrelerinden salglanan nitrik oksit (NO) tarafndan salanr. Farkl aratrmaclar yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek iin bu ilac kullandlar, ayrca bu durumu önlemek iin de ilac verdiler. Cinsel organn sertlememesi veya cinsel iliki iin yeterli süre sert kalamamas (empotans) deiik nedenlerle ortaya kabilir. Tadalafil yan etkilere neden olabilir.

Cinsel uyarm meydana geldiinde GMP salverilir ve penisteki kan damarlarnn genilemesine neden olur, daha fazla kan dolam salar ve penisin sertlemesine yardmc olur. Bu enzim engellendiinde niktrik oksit adndaki kimyasal türün seviyeleri artar. Sildenafilin baka bir kullanm pulmoner arteriyal hipertansiyon ad verilen durumla tedavi etmektir. Lacn yan etkileri ba ars, ba dönmesi, bulank görü ve dük kan basncn (tansiyonu) ierebilir. Uyar: Burada verilen bilgiler, genel amaldr; tbbi tavsiye olarak deerlendirilemezler. Erkekler ilac arzulanan cinsel iliki zamanndan 30 dakika ila 4 saat önce alabilirler.

 

Sildegra 100 mg 4 film tablet Nedir ve Ne in Kullanlr

Viagra kullandktan sonra alkol tüketilmesi halinde kan basnc düeceinden cinsel performansta azalma yaanabilir. Hastalk irtifa hastalnn ciddi bir biimi olarak dünülebilir. Rengi mavidir ve yap itibariyle elmas andrr. Cinsel ilikiden bir saat kadar önce alnmas önerilen Viagra, yutularak alndktan 30 dakika kadar sonra etkinliini göstermeye balar ve etkisi 4 saat kadar sürer. Ancak ilac kullanmadan önce mutlaka doktora danlmal ve ilac kullanmaya engel olacak bir hastalk ya da salk durumunun olup olmadna baklmaldr.

Bu rahatszlk, özellikle salk bilincinin tam gelimedii toplumlarda kimseye söylenemeyen ve danlamayan, bir durumdur. Bunlarn en yaygn olanlar ba dönmesi, ba ars ve özellikle beraberinde antihipertansif ilalar alan hastalarda postürel hipertansiyondur. La kullanlmadan önce mutlaka bir doktora danlmaldr. Olaand dük tansiyon, anormal karacier ilevi veya böbrek hasar gibi altta yatan durumlar hastalarn iddetli yan etki riskini artrabilir ve ila bu kiilerde dikkatle kullanlmaldr. Günlük önerilen doz 50 mg'dr, bu oran doktorun tavsiyesine göre ve kiiden kiiye göre deiiklik gösterebilir. Treatment for...

Genel bak, penis sertlemesi bozukluu, 40 ya üzerindeki her iki erkekten birinde görülebilen bir durumdur. Psikolojik olmayan, fiziksel nedenlere (yallk, baz kalp hastalklar, hipertansiyon) bal olarak sertleme bozukluu yaayan hastalar viagra kullanabilir. Viagra, penis sertlemesi bozukluuna (erektil disfonksiyon) kar kullanlan bir ilacn marka ismidir. Büyük bir ila firmas sildenafili balangta yüksek tansiyonu tedavi etmek iin gelitirdi. Günlük önerilen dozu 50 mg'dr. Sildenafil, sertleme bozukluu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek iin kullanlan bir ilatr.